Köp

Vid en beställning via VIKINGWEBSHOP.se träffas ett avtal om köp först när beställaren får en orderbekräftelse via e-mail från VIKINGWEBSHOP.se. Även fast ni har fått en orderbekräftelse förbehåller vi oss rätten att korrigera i efterhand eventuella felaktigheter i t.ex. angivet pris, leveranstid etc. Om så blir fallet kontaktar VIKINGWEBSHOP.se er och informerar om detta. Ni har då full rätt att antingen ändra eller annullera er beställning.

Minimum summa på en beställning som vi expedierar är 100 kr.

Minimum ålder för att beställa är 18 år, köp av personer under 18 år hävs automatiskt.

Vi behandlar enbart beställningar inom Sverige, beställningar utanför Sverige annulleras. Beställaren behöver även vara bosatt i Sverige. 

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och skrivfel.

Falska beställningar

Falska beställningar eller andra bedrägeriförsök polisanmäls. Vid misstanke om falsk beställning, bedrägeri eller annan oegentlighet annulleras ordern.

Betala

Kortbetalning

Kortbetalningar på VIKINGWEBSHOP.se sker via en samarbetspartner, PayPal. Alla kortbetalningar hanteras och administreras av PayPal, som kontrollerar att betal- eller kreditkortet är godkänt för köp. All kort- och personuppgiftsinformation är krypterad via PayPal.

Faktura betalning

Samtliga produkter kan beställas och betalas via BankGiro. Kontakta sales@vikingwebshop.se för mer information.

Betalning via Swish

Samtliga produkter kan beställas och betalas via Swish. Kontakta sales@vikingwebshop.se för mer information.

Återbetalning

Återbetalning sker genom återinsättning på det kort som användes vid betalning av ordern. I annat fall återbetalas beloppet till det bankkonto som uppges från beställaren.