TRANSPORT

Hur mycket kostar frakten?

Kostnaden för frakten styrs av vikten på det ni handlar. För att få fram priset för frakten på de produkter ni är intresserad av placera dem i varukorgen. Klicka sedan "Gå till kassan", där får ni fram frakten för den produkten. Beställer ni flera produkter över 100 kg, kontakta kundtjänst för att få en offert på just er beställning. Frakten är beräknad i Sverige.

Leveransvillkor för beställningsvaror

Beställning sker via telefon, e-mail eller webshop. VIKINGWEBSHOP.se skickar sedan en beställningsbekräftelse via e-post. Beställningen är bindande för beställaren tills den antagits eller avböjts av VIKINGWEBSHOP.se. Bindande avtal träffas det datum då orderbekräftelsen skickas till beställaren. Leveranstiden varierar beroende på produkt och modell och VIKINGWEBSHOP.se kan inte krävas på ersättning eller skadestånd som uppstår pga förseningar som uppstår i samband med dessa. Beställda produkter levereras med externt transportbolag om inte annat avtalats. (väderlek kan påverka leveransen). VIKINGWEBSHOP.se ansvarar ej för merkostnader som uppstår pga. försening av leverans. Kostnader som tillkommer i samband med leveransen (t ex stående lastbil som ej kan lasta av, lastbil som ej kan komma fram, mm) debiteras kunden. Varje ombokning av leverans debiteras med 400 kr exkl moms och måste ske senast 24 timmar innan utsatt leveransdatum. Eventuella transportskador som uppstår i samband med leverans måste omedelbart vid mottagande av leverans reklameras till transportör. Garantin gäller inte skador som uppkommit pga kunds försumlighet avseende frostskador, onormala belastningsskador, blixtnedslag, oaktsamhet, åverkan, obehörigt ingrepp eller dylikt. Leverans av tillbehör eller annan utrustning som har beställts samtidigt som produkten kan ske separat och VIKINGWEBSHOP.se ansvarar ej för eventuell förskjutning av leveranser.

DAP, Delivered At Place (Levererat angiven plats) Varorna ska levereras av säljaren till platsen på slutdestinationen. Säljaren står risken och kostnaden för transporten till denna plats. Köparen har att lossa anländande transportmedel. Det är säljarens uppgift att utställa faktura och annan dokumentation om så avtalats, samt underrätta köparen när varorna levererats. Köparen står för importen och betalar dess kostnader. DAP kan användas för alla former av transporter. Säljaren står risken för godset under hela transporten. Ev. försäkring tecknas av säljaren. Köparen tar över ansvaret vid lossningen.

DAT, Delivered At Terminal (Levererat angiven terminal) Varorna ska levereras av säljaren till angiven terminal på slutdestinationen. Säljaren står risken och kostnaden för transporten till denna plats. Säljaren ska också ansvara för lossning av ankommande transportmedel vid terminalen. Det är säljarens uppgift att utställa faktura och annan dokumentation om så avtalats, samt underrätta köparen när varorna levererats. Köparen står för importen och betalar dess kostnader. DAT kan användas för alla transportsätt. Säljaren står risken för godset under hela transporten inklusive lossningen vid terminalen. Ev. försäkring tecknas av säljaren. Köparen tar över ansvaret vid terminal.

Ingår det uppbärning och/eller installation i frakten?

Upp/inbärning och/eller installation ingår ej i frakten.

Leveranstid

Det tar vanligtvis ca 2-5 arbetsdagar innan din order är framme, dock reserverar vi oss med 2-4 veckor leveranstid på de produkter som skall levereras direkt från leverantör.

Paketleverans

På vissa orter har transportbolaget inte utkörning alla dagar i veckan och då kan det ta ytterligare någon dag innan det kommer fram. När du lagt din order får du per mejl ett sändningsnummer som du kan spåra med och se hur långt din order har kommit. Du blir aviserad per telefon eller sms av transportbolaget 1-2 dagar innan du kan ta emot/hämta ut ditt paket, vid utkörning måste du svara att du kan ta emot sändningen den tid transportbolaget angivit. 

Gäller ej beställningsvaror och direktleveranser.

Direktleverans och beställningsvaror

Våra produkter som väger mer än 20 kilo levereras inom Sverige så nära transportören kommer fram till beställarens tomtgräns, port eller grind med angiven leveransadress. I vissa fall där transportören inte kan färdas på grund av vägunderlag eller framkomlighet, behöver ni som beställare ordna vidare med transporten från den plats var transportören närmast har kunnat lossa varorna. Varorna levereras med lastbil eller kranbil och varan lastas av så nära beställaren tomtgräns, port eller grind som möjligt. Om ni har en plats som har dåligt vägunderlag eller framkomlighet med lastbil kontakta oss på sales@vikingwebshop.se så hjälper vi er med beställningen.

Vi anlitar externa transportörer som kontaktar er som beställare för bokning av utkörning. Utkörning sker dagtid mellan 8:00 – 14:00 vardagar.

VIKINGWEBSHOP.se meddelar om leveransdatum och om det uppstår leveransförseningar via mail. VIKINGWEBSHOP.se friskriver sig från alla krav gällande ersättning från kund gällande leveransförseningar.

Upp/inbärning och/eller installation ingår ej, kontakta oss på sales@vikingvebshop.se för mer information.

Vid beställning behöver ni även uppge ett giltigt svenskt telefonnummer för att orden skall vara godkänd.

Kvittens

Vid utlämning av beställningen görs av transportören till orderns angivna mottagare som behöver uppvisa giltig legitimation vid mottagandet. Vid utlämning av beställningen till en annan person än angiven på ordern behöver ombudet uppvisa både sin egen legitimation samt legitimation på den angivna mottagarens legitimation. Gäller både vid utlämning vid leveransadress eller vid avhämtning från transportörens terminal.

Avbeställa eller ändringar i er beställning

Vi råder er att vara noggranna med er beställning och dubbelkollar informationen ni uppger innan ni godkänner och slutför beställningen.

Vid slutförd beställning kan ni/vi inte göra någon ändring på antal produkter och när godset har lämnat leverantören eller vårt lager kan ni/vi inte gör någon ändring av leveransadress.

Jag bor på en ö utan broförbindelse och vill lägga en beställning från VIKINGWEBSHOP.se?

Vi levererar inte till öar som saknar broförbindelse. Vid önskemål om leverans till skärgårdsö levererar vi till närmaste kajplats med adress på fastlandet där kund får ta emot leveransen och sedan själv ombesörja vidare transport till ö. Var god och uppge om Ni önskar direktleverans till ö redan vid er beställning då vissa varor behöver emballeras på ett visst sätt. Kontakta sales@vikingwebshop.se för mer info och hjälp att lägga denna order. 

Does VIKINGWEBSHOP.se Sweden ship internationally?


Viking webshop does not ship internationally, no we only ship and processes orders in Sweden. But we are looking planing to ship to Denmark, Norway, Germany and Holland.

(Kan VIKINGWEBSHOP.se skicka varor internationellt? För tillfället skickar VIKINGWEBSHOP.se varor inte internationellt, utan vi behandlar och processar bara beställningar i Sverige. Vi håller på att titta på möjligheterna att skicka varor till Danmark, Norge, Tyskland och Holland. Funderar ni på att lägga en beställning till en av dessa ovan nämnda länder, kontakta oss på sales@vikingwebshop.se)

Kan jag själv ordna med transporten?


Ni kan själv lösa transporten av varan från fabrik, för mer information kontakta oss på sales@vikningwebshop.se.

Boka hantverkare?

Vi rekommenderar att ni bokar hantverkare först när ni har produkten levererad.

Min order blev skadad under transport.


Tyvärr händer det ibland att varorna blir skadade på vägen till dig, för att vi skall kunna godkänna en transportskada måste du anmäla det så snart som möjligt och senast 1 dag från mottagandet. Skicka ett mejl med ditt ordernummer, vad som är skadat och bild/er på skadorna till sales@vikingwebshop.se - märk meddelandet med "Transportskada + ordernummer".  Vi har då fått in ärendet hos oss som vi hanterar så snart som möjligt. 

Ej mottagen order

Om ni inte är på plats eller anträffbar vid angivet leveransdatum då avlastning av varan skall ske eller på annat sätt väljer att ej mottaga er beställning, då kan ni bli debiterad för kostnader som uppstår på grund av detta.

Leveransförsening


Skulle varan bli leveransförsenad informeras ni, så fort som möjligt om detta. Anledningar till leveransförseningar kan vara när en leverantör eller transportbolag inte kan fullfölja sina åtaganden till oss. VIKINGWEBSHOP.se förbehåller sig rätten till friskrivning från all ersättning till beställare gällande leveransförsening.

Skulle en leveransförsening mot förmodan uppstå har kunden rätt att häva köpet, dock under förutsättning att varan inte har packats och lämnat leverantören samt är under pågående transport till leveransadressen dvs. köpet hävs inte om leveransen är pågående från leverantör till beställare.